Nieuws

 • Duikteam naar Harderwijk

  © B.D. Volkers

  De veiligheidsregio Noord Oost Veluwe heeft een onderzoek opgesteld naar de meest geschikte locatie voor het duikteam van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De conclusie van het onderzoek is dat Harderwijk de meest logische locatie is voor het positioneren van het duikteam. Peter Oosterhof heeft namens de VVD heeft vanavond in de raadscommissie aangegeven het NIET eens te zijn met dit onderzoek. Lees verder

 • Nu wel maartegelen tegen zwijnen

  © B.D. Volkers

  Zwijnen overlast wordt nu wel aangepakt. De VVD motie werd in november 2019 afgewezen maar wordt nu toch uitgevoerd. Onze motie werd op 4 november 2019 in de gemeenteraad behandeld, toen vroegen we om een plan te maken om de wilde zwijnenstand snel terug te brengen naar aanvaardbare aantallen in de natuurgebieden. CDA, Christen-Unie SPG PvdA en D66-GL stemden tegen. Motie verworpen! Lees verder

 • Geluidoverlast Sportpark Molenbeek Heerde in impasse.

  © B.D. Volkers

  Wethouder Berkhof: Gesprek met eigenaar van Sportpark Molenbeek zit in impasse. De gemeenteraad heeft al in 2017 via een motie gevraagd om de erfpachtovereenkomst tussen gemeente en de eigenaar van het Sportpark aan te passen. De heer Volkers van de VVD vraagt of de portefeuillehouder de zorgen van de sportverenigingen wel serieus neemt door de problemen met boetes voor geluidsoverlast al 3 jaar op zijn beloop te laten. Lees verder

 • Doodsnoeien van laanbomen?

  dood snoeien?

  © B.D. Volkers

  De VVD fractie stelt vragen over het zeer rigoureus snoeien in de gemeente Heerde. Op de begraafplaats aan de Mr Nijhofstraat te Heerde zijn alle Rododendrons tot aan de grond afgezaagd. Dit leidde tot geschokte reactie op de sociale media. Nu weten wij ook dat het spreekwoord: snoeien doet bloeien hier aan de orde zal zijn. Het kan ons inziens ook anders, met meer gevoel voor vormgeving. Deze situatie past wel in een beeld. Dit winter werden de voornamelijk Amerikaanse eiken aan de Kamperweg tot op grote hoogte gesnoeid. Niet functioneel, het gehele model werd er uitgehaald. Twee jaar geleden werd een ruim 100 jaar oude inlandse eik zo intensief gesnoeid dat deze afgelopen jaar dood ging en toen is de gehele boom maar weggehaald. Ook bij de Kerkdijk en Kanaaldijk werd een boom zeer grondig gesnoeid, zie foto. Lees verder

 • 2020 jaar van de belofte !

  © B.D. Volkers

  2020 jaar van de belofte ! Betoog 1e temijn van VVD bij behandelen van de programmabegroting 2020-2023. Lees verder

 • Overlast wilde zwijnen: kom nu in actie, wacht niet op het eerste ernstige ongeluk!

  De fractie van de VVD Heerde zet in op actie als het gaat om de aanpak van overlast van wilde zwijnen in Heerde en omgeving. Met een motie werd op 4 november 2019 gevraagd om snel een plan te maken om de wilde zwijnenstand snel terug te brengen naar aanvaardbare aantallen in de natuurgebieden. CDA, Christen Unie- SPG PvdA en D66-GL stemden. Lees verder

 • CDA, PvdA en Christen Unie-SGP stemmen in Heerde tegen motie flexwoning voor de sociaal zwakkeren!

  Flex woningen bouwen voor sociaal zwakkeren met Rijkssubsidie. PvdA, Cu SGP en CDA stemmen tegen motie. Geen oog voor belangen van hun eigen kiezers? Lees verder

 • Donkere wolken verschijnen, actie gevraagd!

  © B.D. Volkers

  De raad van de gemeente Heerde heeft op 15 en 16 juli de Voorjaarsnota 2019 en Perspectiefnota 2020-2023 besproken. Samengevat enkele standpunten van de VVD Heerde. Lees verder

 • Het Heerder college moet veel pro-actiever worden !

  College Heerde moet pro-actiever worden

  © B.D. Volkers

  Op 15 en 16 juli 2019 werd door alle partijen de politieke balans opgemaakt. Zij gaven aan waar het volgens hen naar toe moet in de gemeente Heerde in 2019 en de jaren daarna. De VVD fractie wil haar standpunten graag aan een ieder kenbaar maken. Lees verder

 • VVD Heerde steunt de boeren tegen Ondernemersfonds

  © B. D. Volkers

  Het bestuur Ondernemersfonds Heerde in oprichting vraagt de gemeente om een ondernemersfonds in te stellen. Hiermee worden activiteiten en maatregelen in het algemeen belang van ondernemers in gang gezet die anders niet georganiseerd zouden worden. Het stimuleert ondernemers om zich te organiseren en sluit het risico op ‘freeridersgedrag’ uit. Iedereen betaalt dan mee aan de kerstboom in het dorp aldus initiatiefnemer de heer Spekman. Een ondernemersfonds is een constructie voor en door ondernemers. De gemeente blijft buiten de besluitvorming over bestedingen. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. Het fonds wordt gevuld met een belastingverhoging op de WOZ waarde, voor niet-woningen, die per jaar 180.000 euro oplevert, in de startperiode van 3 jaar totaal 540.000 euro. VVD fractievoorzitter Beerd Volkers vindt dat door wethouder Meijer te makkelijk een blanco cheque wordt afgegeven. De VVD Heerde vindt dat dit veel verder gaat dan wat kerstbomen kopen en een Sinterklaasactie. Daarnaast is de stichting nog in oprichting, statuten ontbreken evenals afspraken tussen gemeente en stichting (convenant). Er ligt een slecht onderbouwd voorstel. De VVD was de enige raadsfractie die het Ondernemersfonds wilde bespreken in de gemeenteraad. De VVD is blij dat haar initiatief gaat leiden tot een aanpassing van de plannen, verwoord in een door de gehele gemeenteraad aangenomen motie. Lees verder

 • Burger participatie: VVD wil Heerde weer financieel en sociaal gezond maken

  © Gemeente Heerde

  De VVD wil een gemeente die financieel en sociaal gezond is en waar er financiële ruimte is om te investeren in de toekomst. De begroting 2019 en de meerjarenraming tot aan 2021 biedt de mogelijkheid samen te werken aan een financieel sterke, en sociale gemeente. De VVD wil dat er bezuinigd wordt op de kosten van de overheid in plaats van nog hogere kosten voor de burgers. Lees verder

 • Sneller woningen er bij door woningsplitsingen!

  © Gerda Hardan

  Hoe zorgen we er voor dat er dit jaar 300 betaalbare extra woonruimte bij komen? Lees verder

 • Lokale VVD in gesprek met inwoners van Veessen

  © H van de Pol

  Uw lokale VVD Heerde (gemeente) was 10 februari in gesprek met inwoners van Veessen. Het begon in Koek en Ei in Veessen. We hebben goede input gehad vooral wensen voor: beter mobiel telefoon ontvangst, beter internet, veiligheid op IJsseldijk en straatverlichting op de nieuwe brug van Hoogwatergeul Veessen. https://m.facebook.com/koekeneiveessen Lees verder

 • 13 januari: VVD in gesprek met kiezer in Wapenveld

  © B.D. Volkers

  Veel mensen ervaren grote afstand tussen hun ideeën en de politiek. De VVD wil een volkspartij zijn die luistert naar kiezers. Dus ook naar u, als inwoner van Wapenveld! Daarom komen de fractieleden van de VVD op zaterdag 13 februari naar het centrum van Wapenveld. Onder het genot van een kopje koffie willen we met u van gedachten te wisselen. Lees verder

 • Ideeën voor Heerderdorpscentrum: Niet afsluiten

  © B.D. Volkers

  VVD Heerde wil een open partij zijn en graag informatie uit de samenleving halen om vervolgens standpunten en beleid in de gemeenteraad te kunnen maken. We hebben 20 ondernemers uit het dorpscentrum van Heerde gesproken. onderstaand de samenvatting van de gesprekspunten. Lees verder

 • Aanleg sprinkler installatie in Veessen opgestart

  © Stichting Molenbezit Heerde

  Afgelopen vrijdag werd de contracten ondertekend voor de aanleg van een sprinklerinstallatie in de molen van Bats in Veessen. De uitvoering vindt dit voorjaar plaats door lokale ondernemers. Lees verder

 • VVD Heerde kiest voor vernieuwing en ervaring

  © VVD Heerde

  VVD Heerde kiest voor vernieuwing en ervaring. Beerd Volkers is de nieuwe lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De tweede plek op de lijst wordt ingenomen door het huidige raadslid Gerda Hardam. De VVD kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in maart bevat zowel nieuwe namen als bekende gezichten en is door de VVD leden op 28 november vastgesteld. Lees verder

 • Mini-symposium Innovatieve verpleegzorg

  © Zorgaanbieder Hanzeheerd

  Zorgaanbieder Hanzeheerd heeft op woensdagmiddag 15 november in woon- en zorgcentrum Brinkhoven in Heerde een mini-symposium georganiseerd met als centrale thema Innovatieve verpleegzorg. Op het programma stonden boeiende en inspirerende lezingen van zorginnovators Lilian Beijer (Inzet van technologie in de ouderenzorg), Mieke Draijer (Veilige Vrijheid, droom of werkelijkheid) en Machteld Huber (Het nieuwe concept van Gezondheid & de verdere ontwikkeling naar Positieve gezondheid). Lees verder

 • Eerste ondernemersevent van Heerde was een groot succes!

  © B.D. Volkers

  Het eerste ondernemersevent van Heerde vond gisteren plaats en was een groot succes! Er waren 120 ondernemers aanwezig en de vele reacties waren positief. Lees verder

 • Ireen Bunnik bedankt namens de gemeenteraad Jos Melenhorst voor zijn inzet Hoogwatergeul

  © VVD Heerde

  Ireen Bunnik bedankt namens de gemeenteraad Jos Melenhorst voor zijn inzet Hoogwatergeul Lees verder