• Fred de Graaf sluit zijn carrière in Heerde af

  Fred de Graaf sluit zijn imposante carrière in Heerde af. Vanaf 16 oktober 2017 is Fred de Graaf waarnemend burgemeester van de gemeente Heerde. Op 10 december 2018 werd Jacqueline Koops-Scheele door de gemeenteraad van Heerde voorgedragen als zijn opvolger burgemeester. De gemeenteraad gaat ervan uit dat zij op 1 februari 2019 als nieuwe burgemeester van Heerde aantreedt. Lees verder

 • VVD Heerde steunt de boeren tegen Ondernemersfonds

  © B. D. Volkers

  Het bestuur Ondernemersfonds Heerde in oprichting vraagt de gemeente om een ondernemersfonds in te stellen. Hiermee worden activiteiten en maatregelen in het algemeen belang van ondernemers in gang gezet die anders niet georganiseerd zouden worden. Het stimuleert ondernemers om zich te organiseren en sluit het risico op ‘freeridersgedrag’ uit. Iedereen betaalt dan mee aan de kerstboom in het dorp aldus initiatiefnemer de heer Spekman. Een ondernemersfonds is een constructie voor en door ondernemers. De gemeente blijft buiten de besluitvorming over bestedingen. De bestedingen zijn geheel vrij, zolang het een algemeen nut dient en de besluitvorming transparant verloopt. Het fonds wordt gevuld met een belastingverhoging op de WOZ waarde, voor niet-woningen, die per jaar 180.000 euro oplevert, in de startperiode van 3 jaar totaal 540.000 euro. VVD fractievoorzitter Beerd Volkers vindt dat door wethouder Meijer te makkelijk een blanco cheque wordt afgegeven. De VVD Heerde vindt dat dit veel verder gaat dan wat kerstbomen kopen en een Sinterklaasactie. Daarnaast is de stichting nog in oprichting, statuten ontbreken evenals afspraken tussen gemeente en stichting (convenant). Er ligt een slecht onderbouwd voorstel. De VVD was de enige raadsfractie die het Ondernemersfonds wilde bespreken in de gemeenteraad. De VVD is blij dat haar initiatief gaat leiden tot een aanpassing van de plannen, verwoord in een door de gehele gemeenteraad aangenomen motie. Lees verder

 • Burger participatie: VVD wil Heerde weer financieel en sociaal gezond maken

  © Gemeente Heerde

  De VVD wil een gemeente die financieel en sociaal gezond is en waar er financiële ruimte is om te investeren in de toekomst. De begroting 2019 en de meerjarenraming tot aan 2021 biedt de mogelijkheid samen te werken aan een financieel sterke, en sociale gemeente. De VVD wil dat er bezuinigd wordt op de kosten van de overheid in plaats van nog hogere kosten voor de burgers. Lees verder

 • Sneller woningen er bij door woningsplitsingen!

  © Gerda Hardan

  Hoe zorgen we er voor dat er dit jaar 300 betaalbare extra woonruimte bij komen? Lees verder

 • Iedereen betrekken bij politiek en verkiezingen in Heerde!!

  © Hans Hardam

  Het is vreemd dat de landelijke verkiezingen qua opkomst beter scoren dan de lokale verkiezingen voor de gemeenteraad! Immers, hier gaat het om items waar we allemaal een mening over zouden moeten hebben. De gemeente staat het dichts bij ons dagelijks leven. Lees verder

 • Internationale Vrouwendag geopend

  © I. Bunnik

  Op 8 maart was het Internationale Vrouwendag, deze werd in Heerde geopend door Ireen Bunnik, fractievoorzitter van de VVD Heerde. Al meer dan 100 jaar wordt Internationaal, Vrouwendag gevierd. Internationale Vrouwendag is de dag waarop de eerste staking van vrouwen wordt herdacht, die plaatsvond op 8 maart 1908 in New York. Deze staking vormde het begin van de emancipatie van vrouwen en de strijd tegen vrouwendiscriminatie. Lees verder

 • Lokale VVD in gesprek met inwoners van Veessen

  © H van de Pol

  Uw lokale VVD Heerde (gemeente) was 10 februari in gesprek met inwoners van Veessen. Het begon in Koek en Ei in Veessen. We hebben goede input gehad vooral wensen voor: beter mobiel telefoon ontvangst, beter internet, veiligheid op IJsseldijk en straatverlichting op de nieuwe brug van Hoogwatergeul Veessen. https://m.facebook.com/koekeneiveessen Lees verder

 • 13 januari: VVD in gesprek met kiezer in Wapenveld

  © B.D. Volkers

  Veel mensen ervaren grote afstand tussen hun ideeën en de politiek. De VVD wil een volkspartij zijn die luistert naar kiezers. Dus ook naar u, als inwoner van Wapenveld! Daarom komen de fractieleden van de VVD op zaterdag 13 februari naar het centrum van Wapenveld. Onder het genot van een kopje koffie willen we met u van gedachten te wisselen. Lees verder

 • Ideeën voor Heerderdorpscentrum: Niet afsluiten

  © B.D. Volkers

  VVD Heerde wil een open partij zijn en graag informatie uit de samenleving halen om vervolgens standpunten en beleid in de gemeenteraad te kunnen maken. We hebben 20 ondernemers uit het dorpscentrum van Heerde gesproken. onderstaand de samenvatting van de gesprekspunten. Lees verder

 • Aanleg sprinkler installatie in Veessen opgestart

  © Stichting Molenbezit Heerde

  Afgelopen vrijdag werd de contracten ondertekend voor de aanleg van een sprinklerinstallatie in de molen van Bats in Veessen. De uitvoering vindt dit voorjaar plaats door lokale ondernemers. Lees verder

 • VVD Heerde kiest voor vernieuwing en ervaring

  © VVD Heerde

  VVD Heerde kiest voor vernieuwing en ervaring. Beerd Volkers is de nieuwe lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De tweede plek op de lijst wordt ingenomen door het huidige raadslid Gerda Hardam. De VVD kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in maart bevat zowel nieuwe namen als bekende gezichten en is door de VVD leden op 28 november vastgesteld. Lees verder

 • Mini-symposium Innovatieve verpleegzorg

  © Zorgaanbieder Hanzeheerd

  Zorgaanbieder Hanzeheerd heeft op woensdagmiddag 15 november in woon- en zorgcentrum Brinkhoven in Heerde een mini-symposium georganiseerd met als centrale thema Innovatieve verpleegzorg. Op het programma stonden boeiende en inspirerende lezingen van zorginnovators Lilian Beijer (Inzet van technologie in de ouderenzorg), Mieke Draijer (Veilige Vrijheid, droom of werkelijkheid) en Machteld Huber (Het nieuwe concept van Gezondheid & de verdere ontwikkeling naar Positieve gezondheid). Lees verder

 • Eerste ondernemersevent van Heerde was een groot succes!

  © B.D. Volkers

  Het eerste ondernemersevent van Heerde vond gisteren plaats en was een groot succes! Er waren 120 ondernemers aanwezig en de vele reacties waren positief. Lees verder

 • Ireen Bunnik bedankt namens de gemeenteraad Jos Melenhorst voor zijn inzet Hoogwatergeul

  © VVD Heerde

  Ireen Bunnik bedankt namens de gemeenteraad Jos Melenhorst voor zijn inzet Hoogwatergeul Lees verder

 • Opening Havenfront Veessen

  © Gerda Hardan

  Opening Havenfront Veessen Lees verder

 • Feestelijke opening Klompenpad in Veessen en Vorchten

  © Gerda Hardan VVD Heerde

  Feestelijke opening Klompenpad in Veessen en Vorchten Lees verder

 • VVD fractie bezoekt politie na geweldincident in Heerde

  © Politie Heerde

  26 september − In de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 september 2017 zijn politieagenten belaagd en mishandeld tijdens de horeca-inzet in Heerde. de politie greep in bij een vechtpartij, waarna een deel van de groep zich tegen de collega's keerde. Lees verder

 • Fred de Graaf benoemd tot waarnemend burgemeester Heerde

  © vvd

  17 september − Fred de Graaf Lees verder

 • Ton Jalink op TV bij Omroep MAX over mogelijke gevolgen vliegverkeer Lelystad

  13 september − VVD voorzitter Ton Jalink op TV Lees verder

 • Een centrum van Heerde zonder auto’s??

  © VVD Heerde

  22 augustus − Een situatie, die al lange tijd onderwerp van discussie en verschil van mening is. In het dorp is een tweedeling tussen horeca ondernemers en de andere ondernemers. Lees verder