• 2de Kamerverkiezingen. Gewoon. Doen.

  © VVD

  2de Kamerverkiezingen, gewoon. Doen. Lees verder

 • Kom op de koffie in Heerde

  © ireen

  Zaterdag staat de VVD in het centrum van Heerde om met u in gesprek te gaan. Lees verder

 • VVD Heerde organiseert komst Hennis

  © VVD

  Minister Hennis Lees verder

 • Welkom bij de VVD Heerde!

  Welkom op de site van de VVD Heerde! Regelmatig publiceren wij hier nieuws over actuele zaken die in de Heerder politiek aan de orde komen. Daarnaast communiceren we via bijeenkomsten, twitter, facebook en de lokale en regionale pers. Hier kunt u lezen wat wij vinden. Maar we zijn zeer geïnterresseerd in uw mening. Daarvoor hebben we de blogs en de peilingen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u hierop reageert. Voor alle onderwerpen kunt u contact met ons opnemen, via een fractie of raadslid of via de mail: loecka@online.nl. Lees verder

 • Verder met Hof van Cramer, tenzij

  14 juli − Verder met Hof van Cramer, tenzij Lees verder

 • VVD ontspannen in gesprek met koffie in Wapenveld

  31 januari − VVD ontspannen in gesprek met koffie in Wapenveld Lees verder

 • VVD kamerlid zaterdag 28 januari in Wapenveld

  © vvd

  21 januari − Kamerlid Malik Azmani in de 2de kamer Lees verder

 • Vergader mee met de VVD

  11 januari − Vergader mee met de VVD; voor elke raadsvergadering kunt u in De Heerd met de VVD-fractie de vergadering voorbereiden. Lees verder

 • Coalitie Gelderland kiest voor ambitie en samenwerking

  23 april − De nieuwe Gelderse coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA wil de economie versterken, levendige steden, een leefbaar platteland, een weerbare samenleving en meer duurzame energie. Maar deze ambities kan en wil zij alleen realiseren door nog meer te investeren in samenwerking. Dat staat in het coalitieakkoord dat de vier partijen presenteerden op maandag 20 april. Lees verder

 • Mark Rutte reageert op de verkiezingsuitslag

  19 maart − De uitslag van de verkiezingen is bekend. Hoewel we zetels in de Staten, waterschappen en de Eerste Kamer verliezen, zijn we voor het eerst sinds 2012 bij verkiezingen weer landelijk de grootste partij. Dat is ontzettend goed nieuws. Lees verder

 • VVD dringt aan op open discussie in de raad

  12 maart − Voorafgaande aan de raadsvergadering van 9 maart, heeft de VVD, mede namens de fracties van CU/SGP.CDA, GBP, aangedrongen op open en respectvolle discussie in de RAAD en duidelijke afspraken over de status van vertrouwelijke informatie, met name tav het H2O bedrijventerrein. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen 2015

  04 november − Na de waarschuwingen van vorig jaar van het toenmalige college ‘stilte voor de storm’ hebben we nu te maken met ‘scherp aan de wind’ varen. Die storm hebben we zeker gekregen en met name voor de organisatie, die met een stroom aan informatie in een heel korte tijd een goede koers heeft moeten uitzetten voor met name de decentralisaties.Met halverwege dit jaar ook een nieuw college en een deels nieuwe raad, is dat zeker geen makkelijke race geworden. In een korte tijd zijn er diverse beleidsnota’s en verordeningen gemaakt, waarbij heel belangrijke keuzes voor onze burgers gemaakt moesten worden. Complimenten voor al dat werk. Onze indruk is dat we als Heerde heel goed op koers liggen, dat er een zorgvuldig plan ligt, waarbij de burgers van Heerde de steun van de gemeente kunnen krijgen, waar ze het nodig hebben. Dat dit grote onrust geeft is duidelijk, dat we daarin nog stappen te maken hebben is ook helder, zeker in de communicatie. Lees verder

 • Brief raadsfracties aan begeleidingscommissie inzake Grondstromen Hoogwatergeul

  20 oktober − VVD en PvdA hebben het initiatief genomen tot onderstaande brief. De raadsfracties van de gemeente Heerde verzoeken u, bij het bespreken van het concept controle- en toezichtplan m.b.t. de aan- en afvoer van grond ten behoeve van de aanleg van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, onderstaande zorgen mee te nemen in uw besluitvorming. Lees verder

 • VVD deelt haar ervaringen na een half jaar College

  12 oktober − De VVD ontvangt u graag op vrijdag 10 oktober in molen De Vlijt in Wapenveld om haar ervaringen van het eerste politieke halfjaar met u te delen. De VVD heeft bij de gemeenteraads verkiezingen een mooi resultaat hebben behaald; meer stemmen, de VVD in het college en twee raadsleden. Zo is de liberale partij in staat een verschil te gaan maken zoals beloofd met de slogan ‘Heerde kan beter’. Lees verder

 • VVD fractie in nieuwe samenstelling van start gegaan

  15 mei − Ireen Bunnik heeft het fractievoorzitterschap overgenomen van Gerrit van Dijk en vormt samen met Gerda Hardam de VVD fractie in de gemeenteraad. Ton Jalink neemt weer zitting in de commissie Ruimte nu samen met Ireen. En Gerda en Ireen nemen zitting in de commissie Samenleving. Lees verder

 • VVD weer in het College, Gerrit van Dijk wethouder

  15 mei − Maandag 12 mei is Gerrit van Dijk benoemd tot wethouder Openbare Ruimte. Vanwege zijn ruime jarenlange ervaring als raadslid en fractievoorzitter en zijn welbekende dossierkennis is deze functie hem op het lijf geschreven. Nog meer dan voorgaande jaren heeft Heerde een zeer kwalitatief sterk college nodig, om de verantwoordelijkheden, die bij de gemeente gaan worden neergelegd, het hoofd te bieden.Voor de portefeuille Openbare Ruimte, brengt Gerrit naast zijn gemeenteraadservaring, veel expertise mee vanuit zijn vakgebied, waarmee hij een waardevol lid van het college zal zijn. Lees verder

 • Heerde heeft nieuw College

  29 april − ChristenUnie-SGP, CDA en VVD zijn op maandag 28 april een collegeprogramma met elkaar overeengekomen. Hiermee heeft Heerde een nieuw college. De raad wordt voorgesteld om op 12 mei de wethouders Herman van der Stege (ChristenUnie-SGP), Jolanda Pierik (CDA) en Gerrit van Dijk (VVD) te benoemen. Lees verder

 • Kiezers bedankt voor het vertrouwen!!! Samen verder naar een beter Heerde!

  22 maart − We zijn super trots op onze VVD Heerde. Van de 8842 geldige uitgebrachte stemmen, hebben we er 1271 gekregen van jullie (in 2010 waren dat 8587 stemmen en kregen wij er 1085). Tegen de landelijke tendens in, zijn we dus gegroeid in Heerde. Wij ervaren dat als een compliment, voor de afgelopen 4 jaar en een steun in de rug voor de komende 4 jaar. We blijven, net als de afgelopen jaren, in contact met onze kiezers,en met alle burgers en ondernemers van Heerde. De gemeenteraad is er namens u. Dus zoek ons op en blijf ons van informatie voorzien. Dat hebben we hard nodig naast al het papieren beleid. Wij komen ook weer naar u toe! Reken maar. Samen naar een Beter Heerde, wat dat verdient onze mooie gemeente. Lees verder

 • De VVD luistert naar uw stem

  17 maart − De afgelopen 4 jaar heeft de VVD zich ingezet op diverse beleidsterreinen. De fractieleden waren bij veel bijeenkomsten met burgers en ondernemers aanwezig om te praten en te horen wat er leeft. Op de momenten van besluitvorming in de gemeenteraad, stond voor de VVD het belang van de burgers voorop. Lees verder

 • Natuurtransferium? Misschien, maar onder voorwaarden. Afsluiten nieuwe Zuidweg? Zeker niet!!!

  14 maart − Al jaren wordt er gesproken over een natuurtransferium in Heerde. Na vele discussies was er gekozen voor een plek nabij het Heerderstrand welke voldeed aan de eisen van de provincie te weten: dicht bij de afrit van een snelweg en nabij een halteplaats voor het openbaar vervoer. Lees verder