Sneller woningen er bij door woningsplitsingen!

Om in de grote vraag naar woningen te kunnen voorzien, wordt in de 2e Kamer gesproken de bouw van extra woningen. Ook bij de Veluwse gemeenten is een groot tekort aan betaalbare woningen. VVD lijsttrekker Beerd Volkers uit Heerde pleit er voor om een deel van het tekort aan woningen in te vullen door woningsplitsingen te vergemakkelijken. Van een bestaande woning maak je dan 2 woningen.

© Gerda Hardan

Volkers zegt dat de provinciale woningcontingenten belemmerend werken. De hoeveelheid woningen die een gemeente mag toestaan is vaak al gekoppeld aan andere langlopende projecten. Nu de rijksoverheid en de provincie meer ruimte gaan bieden, dus grotere contigenten toestaan, moet dit niet alleen naar de nieuwbouw gaan maar ook naar woningsplitsingen. Het voordeel is dat de woonbehoefte van goedkope huur of koop veel sneller ingevuld kan worden dan bij nieuwbouw, de woningen staan er immers al. Ook  ontstaan er dan  voor woningeigenaren extra middelen om bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Voor de gemeente is dit een snelle oplossing voor het woningtekort en leidt het tot meer inkomsten.

Beerd Volkers verwoordt het aldus: traditioneel  kiest de politiek voor meer nieuwbouw. Met de huidige planontwikkeling en tekort aan bouwvakkers is dit een lange weg die minimaal 5 tot 7 jaar duurt. Gevolg is dat de behoeften van grote groepen burgers langdurig niet ingevuld kunnen worden.  Zo blijft iedereen praten en gebeurt er te weinig.  Woningsplitsing is snel realiseerbaar, er hoeft minder gebouw te worden, aanpassingen kan men vaak zelf organiseren. Hierdoor kan de woningvoorraad snel stijgen en zijn er beperkte planprocedures nodig. In het landschap verandert er weinig, het aangezicht van de dorpen blijft zoals het is. De afdeling financiën van de gemeente kan ook winnaar zijn, de gesplitste woningen leveren meer op bijvoorbeeld met de WOZ belastingen.

Binnen Heerde bijvoorbeeld  zouden zo’n 300 extra betaalbare woningen kunnen ontstaan is zijn inschatting. Gedacht kan worden aan monumentale gebouwen, zoals IJsselhoeven maar ook aan andere grotere woningen. Voor de woningeigenaar brengt de huur middelen op om de woningen te verduurzamen en  om het leven leuk te houden. Deze woningsplitsingen leiden ook nog tot beter kansen op sociale cohesie tussen jong en oud, kinderopvang, mantelzorg etc. Volkers ziet dit als een mooie uitdaging om vanuit de gemeenteraad, samen met de alle betrokkenen, hieraan te gaan werken.