Ideeën voor Heerderdorpscentrum: Niet afsluiten

VVD Heerde wil een open partij zijn en graag informatie uit de samenleving halen om vervolgens standpunten en beleid in de gemeenteraad te kunnen verwoorden. We hebben op 17 oktober 2017 ondernemers uit het dorpscentrum van Heerde gesproken. Onderstaand de samenvatting van de gesprekspunten.

© VVD Heerde

Van de 21 ondernemers hebben 20 aangegeven, dat zij tegen het afsluiten van Stationsstraat / Dorpsstraat zijn, met uitzondering bij grote evenementen. Een aantal gesprekspartners spraken mede namens andere ondernemers.

De ingebrachte argumenten zijn:

      ·        Reuring, drukte heeft een goede uitstraling en nodigt uit

·        Bereikbaarheid is het handelsmerk van centrum Heerde

·        Bereikbaarheid en (voor de deur) parkeren is een must voor gezonde omzetcijfers

·        Op zaterdagen juist veel bezoekers uit Epe, mede vanwege goede bereikbaarheid

·        Heerde heeft een regiofunctie

·        Zeer tevreden met hoe nu het centrum is ingericht

·        Heerde heeft nog speciaalzaken in het centrum, zorgvuldig mee zijn, zijn kwetsbaar bij slechte bereikbaarheid

·        Aantoonbare omzet daling door afsluiten op de zaterdagen

·        Slechte bereikbaarheid gaat leiden tot wegblijven consument

·        Auto te gast ( 30km, evt fysieke aanpassingen)

·        Herhalingsbord 30km bord in Stationsstraat tegenover Welgelegen

·        Handhaving van de snelheid en gedrag bromfietsen noodzakelijk

·        Blijvende bereikbaarheid ook noodzaak voor bevoorrading leveranciers

·        Aandacht voor de Bonenbrugerlaan bij afsluiting van het centrum bijvoorbeeld voor goede bereikbaarheid van een ambulance bij een incident

·        Experiment met afsluiting 5 jaar geleden was een slechte ervaring

 

Daarnaast werden de volgende punten ingebracht, die onze fractie in de toekomst in de discussie over de verkeerscirculatie gaat meenemen:

·        Ontsluiting winkelkern door betere bewegwijzering naar het centrum vanuit Epe: bij De Herbergier, via Keuterstraat en Bonenburgerlaan

·        Goed verkeerscirculatieplan nodig met duidelijke bewegwijzering

·        Kruispunt bij ‘oude postkantoor’ voor mensen van buiten onduidelijk en levert bij evenementen chaos op

·        Eventueel de Soerelseweg tweerichting maken

·        Parkeerinstructie verbeteren

·        Extra parkeerplaatsen op locatie oude werf bij nieuwe bestemming

·        Borden zoals bij Huis en Hof zijn duidelijk

·        Overwegen om in de winter een paar parkeerplaatsen bij van Setten / van Loenen te hebben

·        Blauwe zone parkeerschijf is na 18.00 uur niet meer nodig

·        Verplaatsen van de markt naar Kerkplein

·        Fietsenstalling / plekken om de fiets te plaatsen

·        Elektrische fiets is gevaarlijk