VVD Heerde kiest voor vernieuwing en ervaring

Beerd Volkers is de nieuwe lijsttrekker van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De tweede plek op de lijst wordt ingenomen door het huidige raadslid Gerda Hardam. De VVD kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing in maart bevat zowel nieuwe namen als bekende gezichten en is door de VVD leden op 28 november vastgesteld.

© VVD Heerde

Op foto van links naar rechts:  Beerd Volkers , Gerda Hardam-Postma, Peter Oosterhof en Ton Jalink

Nieuwe kandidaten

Beerd Volkers was bestuurslid van de VVD IJsselvallei en heeft meer dan 10 jaar ervaring in het bedrijfsleven als directeur van verschillende ondernemingen in Installatie Techniek en Duurzame Energie. Op maatschappelijk vlak heeft hij vele jaren  jeugdwerk en kerkelijke bestuursfuncties vervuld en was 6 jaar algemeen bestuurslid bij Waterschap Veluwe. Hij is ook ruim 30 jaar actief in natuurbescherming gericht op herstel van sprengen en beken. De afgelopen jaren heeft hij zich ingezet voor herstel van de Watermolen aan de Beeklandseweg 13 in Heerde met als sluitstuk het weer terugbrengen van  een waterrad. De VVD heeft naast Beerd Volkers nog een nieuwe kandidaat bij de eerste vier op de lijst. Dit is Peter Oosterhof. Peter is bestuurskundige en heeft vele jaren gewerkt bij de gemeente Heerde als adviseur bestuurlijke en juridische zaken. Hij is nu werkzaam als beleidsontwikkelaar Openbaar Bestuur bij de Provincie Overijssel. Gerda Hardam heeft al 4 jaar ervaring als raadslid. Daarvoor werkte ze bij de ING als mobiliteitsadviseur. Ton Jalink staat op plek vier. Hij is al vele jaren een bekend gezicht binnen de VVD fractie maar ook binnen de landbouw en recreatieve sector. Met deze kieslijst zetten de VVD leden in op een verfrissende blik en nieuwe ideeën voor de komende raadsperiode.

Afscheid

Na twee termijnen, eerst als raadslid en daarna als fractievoorzitter van de VVD, heeft Ireen Bunnik besloten niet meer verkiesbaar te zijn voor een derde periode als raadslid. Ireen Bunnik: “Na twee termijnen, eerst als raadslid en daarna als fractievoorzitter van de VVD, heb ik besloten niet meer verkiesbaar te zijn voor een derde periode als raadslid. Het zijn 8 fantastische jaren geweest, waarin ik ontzettend veel heb mogen en kunnen doen. Ik ben dankbaar, dat ik het vertrouwen van inwoners van onze gemeente heb mogen krijgen.  Nu is het tijd voor andere keuzes, waarbij ook eventueel van verhuizen sprake kan zijn.

Met een gerust hart draag ik de uitdagende taak over, aan weer een stevig, deels nieuw, ijzersterke VVD team met heel veel kennis dat breed lokaal geworteld is in de gemeente Heerde.

Motto 2018

Deze fractie heeft als motto: minder regels, meer vrijheid voor burgers en ondernemers en meer inspraak. De VVD blijft zich inzetten om het gemeentebestuur efficiënter en toegankelijker te maken, waardoor meer kansen voor burgers en ondernemers ontstaan.

Kieslijst

De kieslijst van VVD bevat in totaal negen leden. De complete lijst is:

1 Beerd Volkers

2 Gerda Hardam-Postma

3 Peter Oosterhof

4 Ton Jalink

5 Gerd van Leeuwen

6 Candy Leeuwis-De Vries

7 Evert Luchtenbelt

8 Lia Slobbe-Van der Waal

9 Gerrit van Dijk