Iedereen betrekken bij politiek en verkiezingen in Heerde!!

Het is vreemd dat de landelijke verkiezingen qua opkomst beter scoren dan de lokale verkiezingen voor de gemeenteraad! Immers, hier gaat het om items waar we allemaal een mening over zouden moeten hebben. De gemeente staat het dichts bij ons dagelijks leven.

© Hans Hardam

Op 21 maart a.s. gaat het echt om zaken die ons allemaal aangaan….

Ik ben nu 4 jaar raadslid en heb helaas slechts weinig burgers op de publieke tribune zien plaatsnemen. Neem nu de participatie maatschappij! Iedereen doet mee…

Of het loket van 1 tot 100, waar we allemaal met onze zorgvragen terecht kunnen.

Of de inclusieve maatschappij, waar iedereen ongeacht handicap, ras, leeftijd of geaardheid aan mee moeten kunnen doen.

Er  worden door de politiek, in de raad belangrijke beslissingen genomen, die ons allemaal aangaan. Dan horen en zien wij slechts weinig geïnteresseerde burgers uit Heerde!

Dat ligt niet aan jullie, bevolking uit Heerde! Nee, dat moeten wij ons allemaal aantrekken. Daar ligt een uitdagende rol voor alle politieke partijen in Heerde (via o.m. de social media), maar ook voor de ambtenarij van de gemeente Heerde en voor alle aangesloten ketenpartners. Daarvoor moeten we met iedereen samenwerken!

Dat is waar de VVD Heerde voor staat!

Zoals al gezegd: het gaat echt over ons als inwoners van Heerde. Want wie wil niet zijn stem laten horen als het gaat om de gemeente Heerde;

 

 • waar we onze jeugd willen koesteren en behouden voor onze gemeente
 • waar betaalbare woningen zijn voor een vragende markt
 • waar we een mening hebben over de toekomst van de (oude) gemeente werf en het centrum van Heerde en
 • waar we een mening hebben over de verkeerscirculatie in dat centrum
 • waar we een centrum hebben in Heerde waar we graag onze inkopen doen
 • waar vrijwilligers en mantelzorgers, als smeerolie van onze maatschappij, gewaardeerd worden en respijt kunnen krijgen
 • waar goede zorg is voor iedereen
 • waar wij het welzijn van ouderen (in onze vergrijzende gemeente) hoog in het vaandel hebben staan
 • waar iedereen zich veilig voelt op straat en in huis
 • waar we veilig kunnen oversteken
 • waar ruimte is voor rust en voor recreatie en toerisme

Dat is waar het over gaat bij de verkiezingen op 21 maart a.s.

Ga daarom stemmen voor onze gemeente Heerde! Laat een stem horen!

Stem VVD lijst 4

 

Gerda Hardam